EXHIBITION
INSTALLATION
MUSIC EVENT
PERFORMANCE
DANCE

STATUS IN STATU

รัฐพิลึก

Exhibition
10/6/2020
-
10/30/2020
BANGKOK
นิทรรศการ
10/6/2020
-
10/30/2020
กรุงเทพฯ

curator

ภัณฑารักษ์

ARTISTS

Nutdanai Jitbunjong

Thanabodee Wattanarak

Tanaphon Inthong

Nipan Oranniwesna

Prateep Suthathongthai

Mit Jai In

Ronnagorn Kerdchot

ศิลปิน

ณัฐดนัย จิตต์บรรจง

ธนบดี วัฒนารักษ์

ธนภณ อินทร์ทอง

นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

ประทีป สุธาทองไทย

มิตร ใจอินทร์

รณกร เกิดโชติ

No items found.

STATUS IN STATU

รัฐพิลึก

STATUS IN STATU

The messages of Field Marshal Sarit Thanarat
The messages of Field Marshal Sarit Thanarat
2020
The messages of Field Marshal Sarit Thanarat
2020
Prateep Suthathongthai
Acrylic paint on wall
Acrylic paint on wall

SPONSORS

สปอนเซอร์

No items found.

DESCRIPTION

STATUS IN STATU: is a group exhibition organised by the group of art practitioners behind the Khon Kaen Manifesto. Inaugurated in October 2018, this bi-annual event took place in the unorthodox location – a non-white cube gallery or museum that allowed artists to genuinely embed themselves with the oppressed and to present unique stories through the participation of ordinary citizen.

At that time, Khon Kaen was still under martial law due to the ongoing resistance against the junta by Red Shirts in the province, which was exacerbated when a student activist, Jatupat Boonpattararaksa aka Pai Dao Din was sentenced for two years and six months on a lese majeste charge resulting from his sharing of a BBC report profiling the monarch in 2017.

Khon Kaen Manifesto's objective is to present the socio-cultural narrative of Isaan (the populous northeast of Thailand) through an aesthetics of resistance and participatory art.

This year, the Manifesto will extend to a second venue in Ubon Ratchathani, one of the four major cities of Isaan. It is a city redolent of historical resistance events including Phi Bun Rebellion (1901-1902), Isaan Ministers and the Free Thai Movement (1933–1949), Pak Mun Dam and the Assembly of the Poor(1990-1995), The Red Shirts and the burning of the town hall (2006). Ubon is also a hometown of Wanchalerm Satsaksit, a political exile who was recently abducted in Phnom Penh.

The exhibition is curated specifically for the Bangkokians, who have little or no knowledge or interest in the history of the decades-long struggle between Isaan and central power in Bangkok. They were created for both the previous and upcoming Manifestos and Ubon Agenda between 2018 and 2020.

The exhibition consists of seven artworks that hope to raise ceiling of tolerance and tackle seemingly taboo subjects to see if democracy is at all sustainable in Thai society. Can people in this country – or for that matter anywhere – endure points of view they do not agree with, rather than screaming them down, banning them, and reaching for their real or metaphorical guns?


The exhibition is supported by MAIIAM Contemporary Art Museum, Koh Kae and Shaka Grill & Bar

สุนทรียศาสตร์แห่งการต่อต้าน (Aesthetics of Resistance) คือแนวคิดวิถีปฏิบัติการทางศิลปะที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกถึงพลังอํานาจของศิลปะ ผ่านรูปแบบต่างๆ ด้วยการสื่อให้เห็นถึงความลุ่มลึก การแปลความหมายทางการเมือง สังคม วัฒนธรรมในระดับต่างๆ ออกมาในท่วงทํานองของการประชดประชัน ล้อเลียน เสียดสี ทั้งนี้ภาพปรากฏการแสดงออกและผลงานต่างๆ ได้สร้างคําถามส่งต่อไปยังผู้คนเป็นวงกว้าง อันเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะที่ทําให้เกิดกระแสการต่อรองทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ในเวลาต่อมา

STATUS in STATU เป็นนิทรรศการกลุ่มที่จัดโดยกลุ่ม MANIFESTO AGENDA SUMMIT ผู้ปฏิบัติงานศิลปะที่อยู่เบื้องหลัง KHONKEAN MANIFESTO ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2561 และในปี 2563 ได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ UBON AGENDA โดยส่วนมากการปฏิบัติการณ์ทางศิลปะของ MANIFESTO AGENDA SUMMIT จะจัดขึ้นทุกสองปีในสถานที่นอกรีตที่ไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมสีขาวในแกลเลอรีหรือพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ศิลปินได้ฝังตัวอยู่กับผู้คนในท้องถิ่นที่ต้องผจญกับปัญหาการถูกกดขี่จากอำนาจเบื้องบนและนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านการมีส่วนร่วมของพลเมืองธรรมดา

STATUS in STATU ไม่เพียงแต่เป็นปฏิบัติการศิลปะในมหานครเท่านั้น แต่คือคำประกาศเชิญชวนให้นักปฏิบัติการศิลปะและทุกคนมาร่วมเป็นพยานในการสร้างความเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรม ในเชิงปฏิบัติการทางศิลปะในพื้นที่ต่างๆ ให้กระจ่างสว่างตากับผู้คนชนสามัญ

สนับสนุนโดย MAIIAM Contemporary Art Museum, โก๋แก่ และ Shaka Grill & BarIn October 2018, an art activist called Khon Kaen Manifesto organized a spacious variety of artistic expressions at the abandoned G.F. building near Mittraphab road in Khon Kaen province on 6 - 25 October 2018. At that time, Khon Kaen was still covered with the harsh atmosphere of the martial law. But with confidence that the artistic expression is the right and freedom of creativity, thus, the artistic expressions in this event had freely reflected the sociopolitical and cultural contexts in the area, which was a straightforward process of social criticism.

Aesthetics of Resistance* is an artistic concept, in which participants express the power of art through various forms by conveying the depth translation of political, social, and cultural meanings in many different levels to the melody of sarcasm, mimicry, satire, etc. Various expressions and works created questions, which passed on to the public and created an artistic phenomenon that caused various forms of cultural bargaining later.

In 2020, MANIFESTO will open an artistic practice space with the new area in Ubon Ratchathani province under the name of ‘UBON AGENDA’, which will be held at the abandoned school in the center of Mueang Ubon Ratchathani, on 21 – 30 November. While in Khon Kaen province, Khon Kaen Manifesto# 2 will be held on 10 - 20 December in many areas in Khon Kaen, such as; an abandoned building in Soi 5, HUAK SOCIETY, YMD, and Khonkaen Manifesto by MAIELIE.

It is believed that the artistic practice under the concept of Aesthetics of Resistance will witness a change in the process of contemporary art creation, along with the changes in society, politics, and culture that Thai society is facing currently. STATUS in STATU, the weird state, is not only an artistic practice in Bangkok metropolis. Still, it is an invitation to all art practitioner and the public to witness the cultural movement creation in the artistic practice space in many different areas to brighten the eyes of the common.


MANIFESTO by MAIELIE & WTF

*Aesthetics of Resistance is the title of the novel by Peter Weiss (1916-1982), a German playwright, novelist, filmmaker and painter. This novel contains three volumes, which were written in the late 1930s against the Nazi’s Fascist dictatorship. Khon Kaen Manifesto saw that this novel’s title deserves to be used as an artistic concept and practice in a Non-democratic socio-political environment.

มื่อเดือนตุลาคม ปี 2561 (2018) กลุ่มนักปฏิบัติการศิลปะ (Art activist) ในนาม Khonkaen Manifesto ได้จัดให้มีการแสดงออกทางศิลปะหลากหลายแขนงขึ้นที่ตึกร้าง G.F. ริมถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 - 25 ตุลาคม 2561 ขณะนั้นขอนแก่นยังครอบคลุมด้วยบรรยากาศอันยะเยือกของกฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ แต่ด้วยความเชื่อมั่นว่า การแสดงออกทางศิลปะคือสิทธิ เสรีภาพของการสร้างสรรค์ ในการที่จะสะท้อนให้เห็นบริบททางสังคม การเมือง วัฒนธรรม ในปริมณฑลของพื้นที่ต่าง ๆ ที่สำคัญการแสดงออกทางศิลปะคือกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอย่างตรงไปตรงมา

สุนทรียศาสตร์แห่งการต่อต้าน (Aesthetics of Resistance*) คือแนวคิด วิถีปฏิบัติการทางศิลปะที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกถึงพลังอำนาจของศิลปะ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการสื่อให้เห็นถึงความลุ่มลึก การแปลความหมายทางการเมือง สังคม วัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ออกมาในท่วงทำนองของการประชดประชัน ล้อเลียน เสียดสี เป็นต้น ทั้งนี้ภาพปรากฏ การแสดงออกและผลงานต่าง ๆ ได้สร้างคำถาม ส่งต่อไปยังผู้คนเป็นวงกว้าง อันเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะที่ทำให้เกิดกระแสการต่อรองทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

ในปี 2563 นาม MANIFESTO ได้เปิดพื้นที่ปฏิบัติการทางศิลปะขึ้นอีกครั้งและได้เปิดพื้นที่ใหม่ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในนาม UBON AGENDA ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงเรียนร้างกลางเมืองอุบลฯ ในวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน ส่วนจังหวัดขอนแก่น : Khonkaen Manifgesto#2 จัดขึ้นในวันที่ 10 -20 ธันวาคม ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองขอนแก่น ; ตึกร้างซอย 5, HUAK SOCIETY, YMD, Khonkaen Manifesto by MAIELIE

เชื่อมั่นว่าปฏิบัติการศิลปะภายใต้แนวคิด Aesthetics of Resistance จักเป็นพยานแห่งการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เคียงคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมือง วัฒนธรรมที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้

STATUS in STATU รัฐพิลึก ไม่เพียงแต่เป็นปฏิบัติการศิลปะในมหานครเท่านั้น แต่คือคำประกาศเชิญชวนให้นักปฏิบัติการศิลปะและทุกคนมาร่วมเป็นพยานในการสร้างความเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรม ในเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้กระจ่างสว่างตากับผู้คนชนสามัญ


MANIFESTO by MAIELIE & WTF.

*Aesthetics of Resistance เป็นชื่อนวนิยามของ Peter Weiss (1916-1982) ชาวเยอรมัน นักเขียนบทละคร นวนิยาย สร้างภาพยนตร์ และจิตรกร นวนิยายเรื่องนี้มีทั้งหมด 3 เล่ม เขียนขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1930 เพื่อต่อต้านอำนาจเผด็จการฟาสซิสม์ของนาซี Khonkaen Manifesto เห็นว่าชื่อนวนิยายเล่มนี้สมควรที่จะนำมาเป็นแนวคิดและวิถีปฏิบัติการทางศิลปะในบรรยากาศทางสังคมการเมือง ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

STATEMENT/S

Text Link