EXHIBITION
INSTALLATION
MUSIC EVENT
PERFORMANCE
DANCE

City of Divinities / Extraordinary

เมืองเทวดา / ไม่ธรรมดา

Exhibition
3/17/2018
-
12/3/2018
BANGKOK
นิทรรศการ
3/17/2018
-
12/3/2018
กรุงเทพฯ

curator

ภัณฑารักษ์

ARTISTS

Dhyan Ho

Miti Ruangkritya

ศิลปิน

ดยาน โฮ

มิติ เรืองกฤตยา

No items found.

City of Divinities / Extraordinary

เมืองเทวดา / ไม่ธรรมดา

City of Divinities / Extraordinary

No items found.

SPONSORS

สปอนเซอร์

No items found.

DESCRIPTION

The world we are stumbling on has had changes within over and over, be it agricultural changes (agricultural revolutions), industrial changes (industrial revolutions), or communication technology changes, which have brought us into the world without boundaries. In every change, we often see traces/ruins of civilization which fully bloom and then wither formidably.

A metropolis like Bangkok is equivalent to ruins of evidence that efficiently fuse everything together, be it the beautiful spectacles of the city of divinities or ruins of unfinished civilization. Whenever the world has a change in structure, Bangkok will change suddenly and accordingly (with following side effects).
City of divinities is the nickname of the capital city of Thailand. The extraordinariness of divinities can magically create everything into reality, but actually, the divinities don’t stay every time and everywhere when everything collapses owing to economic, social, and political factors (in dictatorship).

This exhibition marks the meeting of Miti Ruangkritya and Dhyan Ho who bring up the phenomena occurring in a capital city like Bangkok and express them in art. Miti has recorded the economical ruins from a previous period in Thailand. Dhyan has searched and recorded the traces of expressions from proletarians (local and foreign). When everything is built, the traces of these proletarians will not remain in this city of divinities.

This exhibition acts to screen the traces that have occurred in this city. The ruins still exist without any degradation. The sight is not just the resources that are lost together with money and human dignity that proletarians have, but also, astonishingly, the ruins of unfinished civilization that people in Bangkok have to face. The civilization and the extension of this capital city have led us to see some changes, be it the city, the people, or even the human minds, and also the divinities that stay in this city.

Kritsada Duchsadeevanich, The Art Centre, Silpakorn University

บนโลกที่เราเหยียบย่ำอยู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร (ปฏิวัติภาคเกษตรกรรม)การเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม (ปฏิวัติอุตสาหกรรม)จนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่นำมาสู่โลกไร้พรมแดน ในทุกๆการเปลี่ยนแปลงนั้นเรามักเห็นร่องรอย/ซากที่เป็นหลักฐานแห่งความเจริญงอกงาม เบ่งบานเต็มที่และดิ่งลงสู่ความเหี่ยวเฉาอันน่าสะพรึง

มหานครอย่างกรุงเทพฯ คือซากหลักฐานอันดีที่หลอมรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ความงดงามตระการตาของเมืองเทวดา หรือ ซากปรักหักพังแห่งความเจริญในแบบสุกๆดิบๆ ที่เมื่อใดโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง กรุงเทพมหานครก็จะเปลี่ยนแปลงตามแบบฉับพลัน (โดยที่มีผลข้างเคียงตามมา)

เมืองแห่งเทวดาคือชื่อเรียก/ชื่อเล่นเมืองหลวงของประเทศไทย ความพิเศษของเทวดานั้นสามารถเนรมิตทุกสิ่งอย่างให้เป็นจริง แต่ในความจริงแล้ว เทวดาอาจมิได้อยู่ในทุกช่ว

ที่ทุกอย่างได้พังทลายลงจากปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ในระบอบเผด็จการ)

ในครั้งนี้คือการพบกันของ มิติ เรืองกฤตยา (Miti Ruangkritya) และ ดยาน โฮ (Dhyan Ho) ที่จับปรากฏการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครมาถ่ายทอดเป็นผลงาน มิติ ได้เข้าไปบันทึกสิ่งที่เป็นซากหลักฐานของความพินาศทางเศรษฐกิจของไทยในยุคสมัยหนึ่ง ส่วน ดยาน เข้าไปค้นหาและบันทึกร่องรอยการแสดงออกของชนชั้นแรงงาน (ร่วมชาติและข้ามชาติ)ที่เมื่อสรรสร้างทุกอย่างเสร็จสิ้น ร่องรอยของชนชั้นดังกล่าวจะมิหลงเหลือในเมืองเทวดาแห่งนี้

นิทรรศการนี้ คือการฉายภาพให้เห็นถึงร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเมืองเทวดาแห่งนี้ เศษและซากต่างๆยังคงยืนเด่นท้าทายมิได้บุบสลาย สิ่งที่เห็นมิได้เป็นเพียงแค่ทรัพยากรที่สูญสิ้นไปพร้อมๆกับเงินทองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในชนชั้นแรงงาน แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นหลักฐานความเจริญแบบสุกๆดิบๆที่คนเมืองนี้ต้องเผชิญ ความเจริญและการขยายตัวอันเร่งรีบของเมืองหลวงแห่งนี้ทำให้เราเห็นภาพของการกลายร่างบางอย่างไม่ว่าจะเป็น เมือง คน หรือแม้กระทั่งจิตใจของมนุษย์ รวมถึงเทวดาที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้

 

กฤษฎา ดุษฎีวนิช

STATEMENT/S

Text Link