EXHIBITION
INSTALLATION
EVENT

Alpha/Omega: The one between fire and water

Alpha/Omega: The one between fire and water

Exhibition
11/28/2020
-
20/12/2020
BANGKOK
นิทรรศการ
11/28/2020
-
20/12/2020
กรุงเทพฯ

curator

Nim Niyomsin

ภัณฑารักษ์

นิ่ม นิยมศิลป์

ARTISTS

Rook Floro

ศิลปิน

รุกข์ โฟล์โร

No items found.

Alpha/Omega: The one between fire and water

Alpha/Omega: The one between fire and water

Alpha/Omega: The one between fire and water

The spheres in double consciousness will melt away.
The spheres in double consciousness will melt away.
2020
The spheres in double consciousness will melt away.
2020
Rook Floro
Photograph
8 x 10 inches
Photograph
8 x 10 inches
Alpha/Omega
Alpha/Omega
2020
Alpha/Omega
2020
Rook Floro
Hot Melt Glue
163(H) x 220(W) x 190(D) cm
Hot Melt Glue
163(H) x 220(W) x 190(D) cm
What if fire was the beginning and water was the end.
What if fire was the beginning and water was the end.
2020
What if fire was the beginning and water was the end.
2020
Rook Floro
Hot Melt Glue on Canvas
50 x 60 cm
Hot Melt Glue on Canvas
50 x 60 cm
What if everything exists all the time and nothing exists at the same time
What if everything exists all the time and nothing exists at the same time
2020
What if everything exists all the time and nothing exists at the same time
2020
Rook Floro
Hot Melt Glue on Canvas
50 x 60 cm
Hot Melt Glue on Canvas
50 x 60 cm
What’s the difference between creation and destruction, when they can be one in the same
What’s the difference between creation and destruction, when they can be one in the same
2020
What’s the difference between creation and destruction, when they can be one in the same
2020
Rook Floro
Hot Melt Glue on Canvas
50 x 60 cm
Hot Melt Glue on Canvas
50 x 60 cm
The society you move around with
The society you move around with
2020
The society you move around with
2020
Rook Floro
Hot Melt Glue on Printed Canvas
100 x 120 cm
Hot Melt Glue on Printed Canvas
100 x 120 cm
Death is Birth
Death is Birth
2020
Death is Birth
2020
Rook Floro
Hot Melt Glue on Printed Canvas
100 x 120 cm
Hot Melt Glue on Printed Canvas
100 x 120 cm

SPONSORS

สปอนเซอร์

No items found.

DESCRIPTION

There is an idea that our world was formed from oppositions, good and evil, important and trivial, strong and weak. These polar forces seem to keep things in balance; yet living in the space in-between is a work of art. It’s crucial to maintain and hold on to your position while keeping the equilibrium.

Rook Floro creates his four alter egos to represent his wide range of identities, which then act as an inspirational source for his artistic practice. Yet the most personal and intimate, the Alpha/Omega, the foundation of who he is, is the one he has explored last. At the age of 25, he visited Philippines for the first time since he was a baby and found things felt familiar but unknown at the same time.

Growing up as a child of two worlds, Floro unconsciously absorbed two cultures, visiting a church one day and a Buddhist temple on the next. He speaks English to his dad and Thai to his mom, an automatic code switch in his brain that doesn’t just differentiate linguistics but is how his mind works. Even though he has spent the majority of his time in Thailand, the influence of his dad’s place of birth, the Philippines, has permeated his life, from the smallest things such as dining behaviour to the larger ones of ideology. Language barriers, combined with the differing cultural background of his parents, forced Floro, from a young age, to act as a mediator between his parents’ broken communication channels. This has created a double consciousness that has melted to form a person.

Perplexed and fascinated by his first trip back to the Philippines, he started to question the idea of his own identity. Who would he be if he had grown up there instead?The experience built strong feelings and rumination. Aspects that find are lease in this exhibition where he can turn these complex thoughts into visual and physical forms, allowing him to create a better understanding and express his feelings through artistic experiment.

Alpha and Omega are the first and last letters of the Greek alphabet. They represent the beginning and ending, but are as equally as important. They are the furthest apart and act as a border for the others. Like fire and water, they represent opposing forces, ferocious and tranquil, but acting together, they become the source of life and death.

This exhibition is a prologue, the start of his journey into the most challenging undertaking of all, understanding oneself. This learning requires time. Many spend their whole lives finding the answer. The important thing is to continue to learn and grow, while maintaining equilibrium of body and mind.

STATEMENT/S

Rook Floro
b. 1987, currently lives and works in Bangkok, Thailand

Rook Floro’s art practice revolves around nomadic identities and the idea of becoming, exploring deep into himself along with observations of others and society. His inspiration draws from contention in his own life, which he visualizes in series of artworks reflecting different sides of his existence. Each project is represented by his various alter egos named Flux, Corvus, Blastard, and Alpha/Omega. There are many more yet to be explored. They are tools which he uses to talk about different topics through his art practice, they each have their own theme, aesthetics, and personality.

He studied fine art at Birmingham School of Art, UK, for his master’s degree. In 2012, he was selected as one of UK young artists and went on to participate in World Event Young Artist in Nottingham, UK. In 2015, he was a resident at Thaillywood Artist Residency in Chonburi and also in 2016 at Centre Intermondes in La Rochelle, France. He has exhibited his works in several places in England, France, and Thailand.

รุกข์ โฟล์โร

เกิด 2530 ปัจจุบันอาศัยและทำงานที่ กรุงเทพมหานคร

การทำงานของศิลปิน รุกข์ โฟล์โร คือ การสำรวจถึงอัตลักษณ์ของตนที่ปรับเปลี่ยนไป ภายใต้สภาวะต่างๆ จนแสดงออกมาเป็นตัวตนหลากหลายรูปแบบ งานของเขา คือ การวิเคราะห์ พิจารณา ถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อธรรมชาติของมนุษย์ โดยใช้ปมขัดแย้งภายในของตนเอง เป็นแรงบันดาลใจหลักในการถ่ายทอดผลงานศิลปะ ผลงานแต่ละชุดของเขา ถูกนำเสนอผ่านตัวละคร (Characters) ที่สะท้อนตัวตนแต่ละด้าน แต่ละอัตตา และอัตลักษณ์ของตัวเอง ภายใต้ชื่อต่างๆ Flux, Corvus, Blastard และ Alpha/Omega และอาจมีอีกมากที่ยังไม่ถูกค้นพบ ตัวละครเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เขาใช้เล่าเรื่องและนำเสนอผลงาน โดยแต่ละตัวก็จะมีห้วข้อ ความงาม และบุคลิคของงานที่ต่างกันออกไป

รุกข์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Birmingham School of Art ประเทศอังกฤษ ในปี 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน UK Young Artists ที่ได้ร่วมแสดงในงาน World Event Young Artist ที่ Nottingham ประเทศอังกฤษ และยังได้เข้าร่วมโครงการ Artist Residency ที่ Centre Intermondes in La Rochelle ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2560 และที่ Thaillywood Artist Residency จังหวัดชลบุรี ในปี 2559 ศิลปินได้จัดแสดงงานหลายครั้งทั้งในประเทศไทยและยุโรป